Psychosexuologická ambulance

Pro objednání do naší psychosexuologické ambulance využijte přednostně email psychosexuologie@vfn.cz, včetně krátkého úvodu do problému.

Objednávat lze i na telefonu 224 96 52 50 v limitovaných denních hodinách či přes kontaktní on-line formulář.

Pro vyšetření, terapii nebo poradenství hrazené pojišťovnou je pro první objednání nutné doporučení lékaře/klinického psychologa a registrace v systému ústavu.