Výuka

Pracovníci ústavu se podílejí na pregraduální výuce přednáškami v jiných oborech, zejména v psychiatrii, pro studenty 1. lékařské fakulty UK v Praze v magisterském studiu, dále pro nutriční terapeuty.

Ústav organizuje dvou semestrový nepovinný přednáškový cyklus lékařské sexuologie. Sexuologický ústav je školicím místem pro přípravu specialistů v sexuologii a také zájemců z řad jiných oborů.

Je personálně i funkčně propojen s Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IPVZ). Od ledna 2023 patří zaměstnanci pracující pro 1. LF pod Urologickou kliniku 1. LF UK.